Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Tam Quoc Chi Dien Nghia – La Quan Trung – Mao Ton Cuong – Tu Vi Lang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa – La Quán Trung (NgọcMinh)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA
三 國 志 演 義
Tác giả: La Quán Trung
Lời bình: Mao Tôn Cương
Dịch giả: Tử Vi Lang
(120 tập)

[font=Tahoma]Bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa này có kèm đầy đủ lời bình của Mao Tôn Cương, bản dịch của Tử Vi Lang, và quan trọng nhất là … cuốn này được diễn đọc bởi … Ngọc Minh.

FOLDER trọn bộ: http://www.mediafire.com/?pdrsjpcwtpki1