Categories
Truyen Ngan

Rot Ruou – Ho Anh Thai

“Rót Rượu – Hồ Anh Thái” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Rót Rượu
Tác giả: Hồ Anh Thái
Người đọc: PTTG

http://www.mediafire.com/download/3yobloyxorapbxa/pttg-R%C3%B3tR%C6%B0%E1%BB%A3u-H%E1%BB%93AnhTh%C3%A1i.mp3