Categories
Truyen Ngan

Phan Nguoi Gio Bay – Le Hoai Luong

Phận Người Gió Bay – Lê Hoài Lương” in forum “Nghe Truyện Online”.

Truyện ngắn văn học: Phận Người Gió Bay
Tác giả: Lê Hoài Lương
Người đọc: Bích Thủy

http://www.mediafire.com/?43zz75q863vrv5p