Categories
Truyen Ngan

O Thi Tran Mu Suong – Nguyen Thi Lam

“Ở Thị Trấn Mù Sương – Nguyễn Thị Lâm” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Ở Thị Trấn Mù Sương
Tác giả: Nguyễn Thị Lâm
Người đọc: Radio Bolsa

http://www.mediafire.com/?lm8k7q43kphr58j