Categories
Truyen Ngan

Nhung manh ghep ve Cha


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Những mảnh ghép về Cha” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
(IMAGE: http://lilacblog.files.wordpress.com/2013/04/nhung-manh-ghep-ve-cha.jpg)

NHỮNG MẢNH GHÉP VỀ CHA
Tác giả: Lục Bình
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

….Nếu một kỷ niệm về cha là một mảnh ghép, tôi có thể ghép nên một bức tranh tuyệt đẹp với đủ những mảng sắc màu. Những mảnh ghép ấy, ôi, sao chỉ toàn là những vất vả, lam lũ, hy sinh! …..Cha đã cho tôi niềm tin, nghị lực và trên hết là lòng thương yêu – yêu đời, yêu người….

http://www.mediafire.com/?isxc64x4mtef3bb#!
———————————————————————-