Categories
Truyen Ngan

Nhu Mot Tieng Chuong Xa – Duong Binh Nguyen


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“NHƯ MỘT TIẾNG CHUÔNG XA – Dương Bình Nguyên (audio)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Đây là tác phẩm đầu tiên của
Dương Bình Nguyên làm tôi
chú ý đến tên tác giả. Nhân vật
trong tác phẩm có một chút hoài niệm, giống như tôi.
Nhưng cái hoài niệm ấy không
làm người ta tuyệt vọng hay bị
chết dính trong quá khứ của
mình. Và tôi thích điều đó.
Đây cùng là audio đầu tiên do tôi thể hiện, rất mong nhận
được ý kiến nhận xét và đánh
giá của các bạn.


———————————————————————-