Categories
Truyen Ngan

Nhin Ba Lai Tran Danh Me Thuot Thang 3 nam 1975

HTML clipboardNhin Ba Lai Tran Danh Me Thuot Thang 3 nam 1975 – Nhìn BaLại Trận Đánh n Mê Thuột Tháng 3 Năm 1975 – đại tá Nguyễn Trọng Luật, do Huy Tâm và Đoàn Trọng Hiếu diễn đọc (2 tập) **kèm theo là trích đoạn phóng sự “Huyền Thoại Trong Chiến Tranh Việt Nam” của phóng viên chiến trường Phạm Huấn.

http://www.megaupload.com/?d=BA4BB0NP
http://www.mediafire.com/?hilwyrnmmmt