Categories
Truyen Ngan

Nguoi Viet Rung va Mafia Viet Nam

“Người Việt Rừng và Mafia Việt Nam – Huỳnh Tâm” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Người Việt Rừng và Mafia Việt Nam

Tác giả: Huỳnh Tâm
Người đọc: Hoa Minh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/442o2glm5q/NguoiVietRungVaMafiaVietNam_HuynhTam_HoaMinhdoc.mp3

[/center]
———————————————————————-