Categories
Truyen Ngan

Nguoi Chet – Guy Maupassant

Người Chết – Guy de Maupassant

Người dich: Hồng Nhật
Người đọc: Kim Thanh

http://www.megaupload.com/?d=V0VTMG93