Categories
Truyen Ngan

Mua he hoi khac – Tran Mong Tu – Hong Van – dai VOA ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Mùa hè nơi khác – Trần Mộng Tú” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Mùa hè nơi khác
Tác giả: Trần Mộng Tú
Người đọc: Hồng Vân – đài VOA kỳ

Mời xin quí vị cùng nghe truyện ngắn mới nhất của nhà văn Trần Mộng Tú, viết về những mảnh đời đa dạng của các cô dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoi.

http://www.mediafire.com/?q8g5t1e8ozcad1b