Categories
Truyen Ngan

Mua Bong Chay – Nguyen Ngoc Tu

“Mùa Bông Cháy – Nguyễn Ngoc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tản Văn: Mùa Bông Cháy
Tác giả: Nguyễn Ngoc Tư
Người đọc: Kim Phượng

http://www.mediafire.com/?ytl9100gjvrq35o