Categories
Truyen Ngan

Mau Hai Dao – Phan Thai yen

“Màu Hải Đảo – Phan Thái Yên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: MÀU HẢI ĐẢO
Tác giả: – Phan Thái Yên
Người đọc: Nam Phong và Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?hzoc10danii00ca

Cù Lao Chàm – Đà Nẵng