Categories
Truyen Ngan

Manh Vuon Xua – ta Duc An


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Mảnh Vườn Xưa – Tạ Đức An” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn Mảnh Vườn Xưa của Tạ Đức An trong trang Văn Hoc của Phụ Nữ Online do Van An đọc

http://www.mediafire.com/?jmzwmcmcjnn
“- Mẹ – người đàn bà khốn khổ đã đẻ tôi ra vào cái năm thanh niên trong làng bỏ đi biệt xứ kiếm ăn, vì họ thấy cuộc đời quá bấp bênh trên mảnh đất cằn cỗi, hết hạn hán lại lũ lụt kéo dài. ”
(IMAGE: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Picture/Hung/09LCN08/manhvuon.jpg) Minh họa: Lan Huê