Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Lu Doan Mong Den – Binh Nguyen Loc

“Lữ đoàn mông đen- Tác giả: Bình Nguyên Lộc” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]Lữ đoàn mông đen- Tác giả: Bình Nguyên Lộc-Trái Táo diển đọc (16 tập)[/center]

Phần 1

Phần 2

———————————————————————-