Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Loi Ke Cua Phu Truong Ban Tu Hinh

Lời kể của “phu” trường bắn tử hình” in forum “Nghe Truyện Online”.

Lời kể của “phu” trường bắn tử hình – Vũ Tường và Đặng Sinh

Diễn đọc: Hoài Hương

http://www.megaupload.com/?d=PL6YIQRF