Categories
Truyen Ngan

Len Pho – Tran Thuy Mai

Lên Phố – Trần Thuỳ Mai” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện Ngắn: Lên Phố
Tác giả: Trần Thuỳ Mai
Người đọc: Vân An và Đạt Nhi

http://www.mediafire.com/?s2ek1b7cr66zi2r