Categories
Truyen Ngan

Lang Toi

Mời nghe truyện ngắn mới “Làng Tôi” của Trọng Đạt qua giọng đọc của Thanh Phương

http://www.mediafire.com/?kqiovk2m2xh