Categories
Truyen Ngan

La Thu Tran Tinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Lá Thư Trần Tình” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

http://www.mediafire.com/?4ygy3kvx23nyzs0

Tháng Tư đen lại đến. TV gửi tặng các anh chị truyện này về việc tuẩn tiết của tướng Lê Văn Hưng, để chúng ta cùng tưởng nhớ đến những vị anh hùng cùa QLVNCH đã bỏ mình vì “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”

Các anh chị nghe nhưng đừng rơi nhiều nước mắt như TV.

———————————————————————-