Categories
Truyen Ngan

Kiep Nao Co Yeu Nhau – Dinh Lam Thanh – Bich Phuong va Minh Tri

Truyện ngắn: Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Tác giả: Đinh Lâm Thanh
Người đọc: Bích Phương và Minh Trí

http:

//www.mediafire.com/?pguektc6l8b25t5