Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Kien thuc Vui Ce Co the Con Nguoi – Bac Si Nguyen Minh Tien


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Kiến thức vui về cơ thể con người” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Kiến thức vui về cơ thể con người – Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến

Diễn đọc: Ngọc Lan

01 Lời Nói Đầu
http://www.mediafire.com/?36f81t14w52j8t8

02 Bảy mươi lần một phút
http://www.mediafire.com/?y13x9wdrjd4d11h

03 Cơ thể con người và những lực lượng phòng vệ
http://www.mediafire.com/?b0qapq3eo64r1p0

04 Cơ cấu bảo vệ đường thở
http://www.mediafire.com/?7t6edar9jqbxck7

05 Hành trình vào ống tiêu hóa
http://www.mediafire.com/?3azvem9qp409xa4

06 Bốn dấu hiệu sinh tồn
http://www.mediafire.com/?7fav80owd4eh4hs

07 Cái lưỡi không xương
http://www.mediafire.com/?j9ob7r4siq17njj

08 Ý nghĩa của những giọt mồ hôi
http://www.mediafire.com/?fkq32lo8k9gpvzw

09 Nước mắt những điều đã biết và chưa biết
http://www.mediafire.com/?71fby8bno7a0fb8

10 Não con trai, não con gái
http://www.mediafire.com/?icn41ooynyy57bc

11 Theo dòng luân chuyển của những hồng cầu
http://www.mediafire.com/?xqlbw5lpb29eb6e

12 Những con số 12 trong cơ thể bạn
http://www.mediafire.com/?f7amn7geba6vccg

13 Lỗ rốn dấu tích một thời
http://www.mediafire.com/?modyv56f2qidhu6

14 Sợi gân mang tên người
http://www.mediafire.com/?qul14z84pow4aql

15 Cảm ơn anh, người không quen biết
http://www.mediafire.com/?ipo4rn28heocvbr