Categories
Truyen Ngan

Hoi Ky Dat Nuoc Toi – Hồi Ký Đất Nước Tôi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Xin mời Quý Vi nghe cuốn Hồi ký Đất nước tôi của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn do đai Radio Saigon Dallas 980am đoc
Link to Vietastic.ing.com ve VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VỊ THỦ TƯỚNG CUỐI CÙNG CỦA VNCH VỪA TỪ TRẦN, Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn:

http://vietastic.ning.com/profiles/blogs/v…cuoc-doi-vi-thu

“Khi kể cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo về các chi tiết trên đây thì ông đã viết đến các trang cuối cùng của cuốn Hồi Ký mà theo ông là “Hồi ký của tôi không tấn công chê trách ai cả, không thiên kiến với ai cả… mà là viết cho 1 triệu Quân Cán Chính VNCH; viết cho gần 20 triệu người dân của VNCH, viết cho một sự thực lịch sử mà thôi. Giữa CSBV xâm lăng và Miền Nam nạn nhân, chính chúng ta mới là có chính nghĩa. Quân dân chúng ta đã chiến đấu anh hùng, chúng ta bị bắt buộc đầu hàng, buông súng.. bị phản bội !” Cuốn Hồi Ký của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn đã được xuất bản và được đón nhận khắp nời trên thế giới.”

Link to mediafire audio Hồi ký Đất nước tôi: (tap 1-11) se upload them

http://www.mediafire.com/?sharekey=78e6e53…be6ba49b5870170