Categories
Truyen Ngan

Giang Ho – Ha Thuc Sinh – Bich Thuy

Giang Hồ – Hà Thúc Sinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

Truyện ngắn văn học: Giang Hồ
Tác giả: Hà Thúc Sinh
Người đọc: Bích Thủy

Ngac nhiên la sao truyện ngắn của tác giả hải ngoại “Đại Học Máu” Hà Thúc Sinh đươc chọn đọc trong chương trình đọc truyện đêm khuya đài phát thanh Tiền Giang.

http://www.mediafire.com/?7j4s79yweteq7qf