Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Duoi Chan Hon Dau – Hieu Constant – Tran Phuong

“Dưới Chân Hòn Dáu – Hiệu Constant” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Dưới Chân Hòn Dáu
Tác giả: Hiệu Constant
Người đọc: Trần Phưong

http://www.mediafire.com/?77iaebextbwp9y6