Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Duc Phat Namg Savitri va Roi – tac gia – Ho Anh Thai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Đức Phật, Nàng Savitri Và Tôi [tác giả Hồ Anh Thái” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Xin mời mọi người cùng theo dõi tiểu thuyết Đức Phật, Nàng Savitri Và Tôi của nhà văn Hồ Anh Thái qua phần thể hiện của Mai Danh Ẩn:

01 – 06 :
http://www.mediafire.com/download.php?26acjdax1zcijcl
07 – 13 :
http://www.mediafire.com/download.php?fkicoc3rf1ckg2v
14 – 22 :
http://www.mediafire.com/download.php?i3j3lbhxymijgbn
23 – 29 (end) :
http://www.mediafire.com/download.php?x0xaebefa3ce5ve
———————————————————————-