Categories
Truyen Ngan

Doi Dua So Le – Tieu Thu

“Đôi Đũa So Le – Tiểu Thu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Đôi Đũa So Le
Tác giả: Tiểu Thu
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?yi8qg09u7fgj71b