Categories
Truyen Ngan

Dan Co Di Cu – Vu Hong

“Đàn Cò Di Cư – Vũ Hồng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn văn học: Đàn Cò Di Cư
Tác giả: Vũ Hồng
Người đọc: Châu Tỷ

http://www.mediafire.com/?c3jt6xmt7ao996n