Categories
Truyen Ngan

Cuong Run Chua Lia – Binh Nguyen Loc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Mời nghe mợt số truyện ngắn trong Tập truyện Cuống Rún Chưa Lìa của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua giọng đọc của Vinh Lan
user posted image Bình-nguyên Lộc (7.03.1914 – 7.03.1987)
Bà Mọi hú: http://www.mediafire.com/?mwymtkd1n5o
Hương hành kho: http://www.mediafire.com/?qywzznjmhmw
Ma ném đá: http://www.mediafire.com/?0ntnmj0y1of
Con Tám cù lần: http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=12811 Thanh Phương đọc – bobun posted
Bớt Đi Một Trái: http://www.mediafire.com/?zzi5ljkditn trong tập truyện Tâm Trang Hồng