Categories
Truyen Ngan

Cong Ham Ban Nuoc cua Pham Van Dong

“Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng

Đài SBS do Phượng Hoàng Quốc Việt phụ trách

Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước cho Trung Cộng

http://k007.kiwi6.com/hotlink/k33xrosu40/CongHamBanNuoccuaPhamVanDong_SBS_QuocVietPhuongHoang.mp3

[/center]
———————————————————————-