Categories
Truyen Ngan

Com Gao Moi – Huong Thi

Cơm Gạo Mới – Hương Thị” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cơm Gạo Mới
Tác giả: Hương Thị
Người đọc: Đức Trọng

http://www.mediafire.com/?ttr6m8np457pv09