Categories
Truyen Ngan

Coi Yeu – Tran Kim Oanh

Cõi Yêu
(diễn đọc Diên Vỹ – tác giả Trần Kim Oanh)

http://www.megaupload.com/?d=09UQDCS7