Categories
Truyen Ngan

Chuyen Con Vet – Cao Thanh Phuong Nghi

Chuyện Con Vẹt – Cao Thanh Phương Nghi” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chuyện Con Vẹt
Tác giả: Cao Thanh Phương Nghi
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?q6snuewp5fm803i