Categories
Truyen Ngan

Chuyen buon nguoi vo tu – Y Co Nhu Ha doc

“Chuyện buồn người vợ tù – Y Cơ-Như Hà đọc” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Chuyện buồn người vợ tù – Y Cơ-Như Hà đọc

http://www.mediafire.com/file/gw2ozdmnjol/ChuyenBuonNguoiVoTu-YCo-NhuHadoc.mp3