Categories
Truyen Ngan

Chin Loi Dung – Hai Nguoi Ban

“Chín Lợi Dụng – Hai Người Bạn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chín Lợi Dụng
Tác giả: Hai Người Bạn
Người đọc: Trọng Nghĩa Hoài Hương