Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Chao Me – Vu That – Hoai Huong

Chào Mẹ – Vũ Thất” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chào Mẹ
Tác giả: Vũ Thất
Người đọc: Hoài Hương

Mời nghe một tuyện ngắn hay về 1 người có Mẹ mà cũng như không có Mẹ

http://www.mediafire.com/download.php?xb5ndaldnhb9hpi

1 reply on “Chao Me – Vu That – Hoai Huong”

Comments are closed.