Categories
Truyen Ngan

Cai Cong – Nguyen Thuy Long

“Cái Còng – Nguyễn Thụy Long” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cái Còng
Tác giả: Nguyễn Thụy Long
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?5eccwbrbw99e1rx