Categories
Truyen Ngan

Cai chet cua khung long

Truyện ngắn: “Cái chết của khủng Long” cua Vũ Thành sơn do Đức Uy đọc
http://www.mediafire.com/?m40mo0rybjy