Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cai Bong – Nguyen Thi Hue Xua

“Cái Bóng – Nguyễn Thị Huế Xưa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cái Bóng
Tác giả: Nguyễn Thị Huế Xưa
Người đọc: Nam Phong Phượng Dung

http://www.mediafire.com/download.php?5z05z02le1awbba