Categories
Truyen Ngan

Buoc Khong Qua So Phan – Do Duy Ngoc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Truyện ngắn: Bước Không Qua Số Phận
Tác giả: Đỗ Duy Ngọc
Người đọc: Lê Quang và Bích Phương
Xin giới thiệu một câu truyện hay hồi ký rất hay, cảm động, văn phong chải chuốt của hoạ sỉ, nhà nghệ thuật Đỗ Duy Ngọc.
user posted image
Đỗ Duy Ngọc kể lại cuộc đời mình và người bạn chí thân tên Nhân (Siêu Nhân) mà ông cho là một THIÊN TÀI BỊ ĐOẠ. Cả 2 người đều là Sinh Viên ưu tú du học ở Pháp …Cuộc đời 2 người thăng trầm theo vận mệnh từ năm 1964 đến năm 2011 là một đoạn đường rất dài … Chuyện gì đã xảy ra ? Chuyện hồi ký rất hay !
Mời bạn đọc : Những lời thơ của Nguyễn Du vẫn còn vang vọng đâu đây :
Trăm năm một cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

http://www.mediafire.com/?r23taen864iquqk

2 replies on “Buoc Khong Qua So Phan – Do Duy Ngoc”

xin adm vui long cho xin download truyen truyen TRAI DAM DUN , CASINO , NUOC MAT DAN ONG . Adm co the goi links qua dia chi [email protected] . Cam on nhieu .

Comments are closed.