Categories
Truyen Ngan

Bo Vo – Ho Bieu Chanh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Bỏ Vợ – Hồ Biểu Chánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện dài: Bỏ Vợ
Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

(IMAGE: http://www.minhkhai.vn/hinhlon/128435.jpg)

Giới thiệu
Mời nghe đọc cuốn tiểu thuyết Bỏ Vợ được viết vào năm 1938.

01: http://www.mediafire.com/?1i8o9drptkh2eas
02: http://www.mediafire.com/?iq3zmc1a7o2y78f
03: http://www.mediafire.com/?6wzvj44x5pmdm2g
04: http://www.mediafire.com/?j3dhvm74jau4deq
05: http://www.mediafire.com/?4hw4qoo4jf93tfi
06ket: http://www.mediafire.com/?0tbcoy980ykt898