Categories
Truyen Ngan

Bi Mat Cua Mot Cau Kinh Phat – Pham Thanh Chau

“Bí Mật Của Một Câu Kinh Phật” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Bí Mật Của Một Câu Kinh Phật

Tác giả: Phạm Thành Châu
Người đọc: Mỹ Hạnh – Sương Anh – Dzuy Linh

http://k007.kiwi6.com/hotlink/tq98ufq95e/BiMatCuaMotCauKinhPhat_PhamThanhChau_DuyzLinhMyHanhSuongAnhdoc.mp3

[/center]
———————————————————————-