Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ba Nguoi Khac – To Hoai

“Ba Người Khác – Tô Hoài” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Chương 1- https://www.opendrive.com/files?61424801_7TiGM
Chương 2- https://www.opendrive.com/files?61425052_KAsA1
Chương 3- https://www.opendrive.com/files?61425312_qdmYb
Chương 4 và 5het- https://www.opendrive.com/files?61425379_h79vn

Hết

Cám ơn Tác Giả : Tô Hoài :rose:
Cám ơn Người diễn đọc : Mai Danh Ẩn :rose:
———————————————————————-