Categories
Truyen Dai

Tuy Duong Dien Nghia 01 – Tru Nhan Hoach

“Tùy Đường Diễn Nghĩa Q1 – Trữ Nhân Hoạch” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tùy Đường Diễn Nghĩa Q1 001-050
[COLOR=green]Trữ Nhân Hoạch – Trái Táo diễn đọc

01- https://huudri.opendrive.com/files?52679003_6zw6N
02- https://huudri.opendrive.com/files?52679004_lAlHn
03- https://huudri.opendrive.com/files?52679005_FcB0C
04- https://huudri.opendrive.com/files?52679008_tUpNe
05- https://huudri.opendrive.com/files?52679007_kuvBg
06- https://huudri.opendrive.com/files?52679374_ikH8y
07- https://huudri.opendrive.com/files?52679375_IBwPD
08- https://huudri.opendrive.com/files?52679376_UBl8w
09- https://huudri.opendrive.com/files?52679377_fBaqa
10- https://huudri.opendrive.com/files?52679378_eMwN5
11- https://huudri.opendrive.com/files?52680690_hmRDu
12- https://huudri.opendrive.com/files?52680691_bxDeX
13- https://huudri.opendrive.com/files?52680693_TRjjM
14- https://huudri.opendrive.com/files?52680695_n6cpO
15- https://huudri.opendrive.com/files?52680696_kL4k2
16- https://huudri.opendrive.com/files?52681344_ll9rs
17- https://huudri.opendrive.com/files?52681346_pGHga
18- https://huudri.opendrive.com/files?52681347_NeVUP
19- https://huudri.opendrive.com/files?52681348_6hA7h
20-https://huudri.opendrive.com/files?52681349_DOi3l
21- https://huudri.opendrive.com/files?52681876_slvIX
22- https://huudri.opendrive.com/files?52681877_vHWtr
23- https://huudri.opendrive.com/files?52681878_jgR7A
24- https://huudri.opendrive.com/files?52681879_VEY54
25- https://huudri.opendrive.com/files?52681880_TiCTU
26- https://huudri.opendrive.com/files?52682768_k0v2u
27- https://huudri.opendrive.com/files?52682769_V7hBz
28- https://huudri.opendrive.com/files?52682770_WHWax
29- https://huudri.opendrive.com/files?52682772_H7NQT
30- https://huudri.opendrive.com/files?52682774_917mS
31- https://huudri.opendrive.com/files?52687453_rLbR3
32- https://huudri.opendrive.com/files?52687454_oDw6I
33- https://huudri.opendrive.com/files?52687455_DbO2a
34- https://huudri.opendrive.com/files?52687457_TxY23
35- https://huudri.opendrive.com/files?52687458_FE3Li
36- https://huudri.opendrive.com/files?52691369_WK9Y3
37- https://huudri.opendrive.com/files?52691370_HmTaj
38- https://huudri.opendrive.com/files?52691371_SYLWx
39-https://huudri.opendrive.com/files?52691372_EpCJB
40- https://huudri.opendrive.com/files?52691374_o84pU
41- https://huudri.opendrive.com/files?52716589_HvTR8
42- https://huudri.opendrive.com/files?52716591_AwF20
43- https://huudri.opendrive.com/files?52716592_dNnNZ
44- https://huudri.opendrive.com/files?52716593_u7LeS
45- https://huudri.opendrive.com/files?52716594_0Lp1l
46- https://huudri.opendrive.com/files?52750974_ZsjB8
47- https://huudri.opendrive.com/files?52750975_0jYVO
48- https://huudri.opendrive.com/files?52750976_kn7Af
49- https://huudri.opendrive.com/files?52750977_FLw0g
50hetQ1- https://huudri.opendrive.com/files?52750979_X9Z6Y

Hết Q1 (001-0050)

Cám ơn Tác Giả : Trữ Nhân Hoạch :rose:
Cám ơn Dịch Giả : Lê Văn Đình :rose:
Cám ơn Người ra công sức diễn đọc :rose:
———————————————————————-