Categories
Truyen Dai

The Private Life of Chairman Mao – Dr. Li Zhinsui – Doi Tu Cua Mao Trach Dong


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“The Private Life Of Chairman Mao – Dr. Li Zhisui” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

The Private Life Of Chairman Mao (Đời Tư Của Mao Trạch Đông )

Tác giả: Dr. Li Zhisui (Bác sĩ Lý Chí Thoả)
Nguời đọc: Lữ Thứ

banhott không hiểu tại sao nguời dịch

từ “The Private Life Of Chairman Mao”
lại dịch thành ” Bác Sĩ Riêng Của Mao ”

Dù sao đi nữa , đây là một quyển sách “Hồi ký” hay , có rất nhiều tài liệu liên quan đến Việt Nam

00 http://k007.kiwi6.com/hotlink/gsw894o1fk/00_BacSiRiengCuaMao_LiZhisui_LuThudoc.mp3

01 http://k007.kiwi6.com/hotlink/51eriet9yx/01_BacSiRiengCuaMao_LiZhisui_LuThudoc.mp3

02 – 03:

04 – 05

06 – 07

08 – 09

10 -11 -12

13 -14 – 15

16 – 19

20 – 23

24 – 27

28 – 29 -30

31 – 35

36 – 39

40 – 43

44 – 45 – 46

47 – 51

52 – 55

56 – 59

60 – 65

66 – 69

70 – 79

80 – 86

87 – 90

91 – 92

Hết

[/center]

———————————————————————-