Categories
Truyen Dai

Luyen Thuong – Uyen Nhi

“Luyến Thương – Uyên Nhi” in forum “Nghe Truyện Online”.

Mến mời các bạn nghe một truyện hay của tác giả Uyên Nhi.

Links download:

Tập 1: http://www.mediafire.com/?8ssyxvv7f9my8yy
Tập 2: http://www.mediafire.com/?hzo41jhvb1m88hj
Tập 3: http://www.mediafire.com/?963ts1zzm8i8v9p
Tập 4: http://www.mediafire.com/?8bms9333a7i4se0
Tập 5: http://www.mediafire.com/?xm04uu28r8io0dj

Tập 6: http://www.mediafire.com/?1e6i6h2jdb52x3z
Tập 7: http://www.mediafire.com/?5tghyo124qr84k5
Tập 8: http://www.mediafire.com/?n0ixdt52k5572u9
Tập 9: http://www.mediafire.com/?3udpawtl55uak5f
Tập 10: http://www.mediafire.com/?x39ah3943989lhp

Tập 11: http://www.mediafire.com/?fsq74gyxtgwk1tz
Tập 12: http://www.mediafire.com/?k2ljs0p3ddq56sf
Tập 13: http://www.mediafire.com/?3638ubr69jw4keu
Tập 14: http://www.mediafire.com/?a3abaadg6f4x1t2
Tập 15: http://www.mediafire.com/?qtn6ftct0ectacs

Tập 16: http://www.mediafire.com/?iv6ooyfau7rf87t
Tập 17: http://www.mediafire.com/?avfs0ib475ggv9n
Tập 18: http://www.mediafire.com/?aze6iam6y48pw01
Tập 19: http://www.mediafire.com/?fdjdb2utrfo95yz
Tập 20: http://www.mediafire.com/?9uk5jd4k3ya2h31

Tập 21: http://www.mediafire.com/?o1ajmtotoc5ajna
Tập 22: http://www.mediafire.com/?94ebvv4y4ucb83o
Tập 23: http://www.mediafire.com/?f92tzbpl748omqp
Tập 24: http://www.mediafire.com/?kbuhxra0nb8nnc5
Tập 25: http://www.mediafire.com/?2f5vg542gx3a1b4

Tập 26: http://www.mediafire.com/?ayhd33vik7k7k2o
Tập 27: http://www.mediafire.com/?9rp6jgx4m2ph5p9
Tập 28: http://www.mediafire.com/?myxbg1dfr3d5axz
Tập 29: http://www.mediafire.com/?26em17gjcslpzv1
Tập 30: http://www.mediafire.com/?1ss0ed0cem4lipk

Tập 31: http://www.mediafire.com/?zmy5xc085iigjb4
Tập 32: http://www.mediafire.com/?4cpftszsxg2vcp8
Tập 33: http://www.mediafire.com/?pekncpbwkq5c4xo
Tập 34: http://www.mediafire.com/?5s9zogmzthdcx5k
Tập 35 Hết: http://www.mediafire.com/?7w728n3ws34q8hy