Categories
Truyen Dai

Harry Potter 3


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Harry Potter 3” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Mình đã up HP 3 lên một chỗ để các bác tiện download, địa chỉ:

http://www.mediafire.com/?sharekey=7b40575…0a154af670496da
Hiện giờ chỉ mới có đến chương 19, còn lại 3 chương nữa chưa có, sẽ cập nhật và báo các bác sau.
Đây là truyện do các soeur bên mái ấm Thiên Ân đọc, không phải do bên NXB Trẻ làm như cuốn 1 và cuốn 2.