Categories
Truyen Dai

Giong To – rat hay

“giông tố (rất hay )” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
chuyện nghe rất hay gồm 9 phần

tâp 1http://www.megaupload.com/?d=7NG14A30
tập 2 http://www.megaupload.com/?d=NQ6DVMQU
tập 3http://www.megaupload.com/?d=FH46ECR5
tập 4http://www.megaupload.com/?d=Y73CKAG2
tập 5http://www.megaupload.com/?d=DAPV732X
tập 6http://www.megaupload.com/?d=LDHM7WM3
tập 7http://www.megaupload.com/?d=MOOCSTZ4
tập 8http://www.megaupload.com/?d=4UH4PUT5
tập 9 hếthttp://www.megaupload.com/?d=8YK2IJO6