Categories
Truyen Dai

Con Chut Gi De Nho

Truyện dài: Còn Chút Gì Để Nhớ
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người đọc: Thu Hiền

Mời nghe thêm một truyện tuổi học trò rất dễ thương của Nguyễn Nhật Ánh
user posted image
Truyện gồm 5 tập .

01: http://www.mediafire.com/?cde2m4c3xscssnf
02: http://www.mediafire.com/?2a2gnllqae7clas
03: http://www.mediafire.com/?76st88ns6n4b9pd
04: http://www.mediafire.com/?dztm6w40xgk5zbb
05kết: http://www.mediafire.com/?z6vqefi841ibkqq