Categories
Truyen Dai

CIA va Trieu Dai Nha Ngo – Le Dinh Bi Dich


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

CIA và Triều Đại Nhà Ngô – Lê Đình Bì dịch
CIA và Triều Đại Nhà Ngô: Điệp Vụ Mật ở Nam Việt Nam, 1954-1963** Lê Đình Bì tổng hợp từ hồ sơ “CIA and The House of Ngo” của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (8 tập ngắn joined thành 1 tập dài)

**Loạt bài này lúc đó YH đăng mỗi ngày nên có 8 links ngắn theo tên của từng sự kiện, sau khi đài đọc xong tập chót thì YH joined lại thành một. YH mang tất cả links vô cho các bạn tự do chọn lựa. don2.gif

Bài 1: CIA Tiến Vào Đông Dương.
Bài 2: Ông Diệm Suýt Bị Hạ Bệ Năm 1955
Bài 3: Lật Ngược Thế Cờ Vào Giờ Chót
Bài 4: Người “Kiến Lập Vua” Phải Ra Đi
Bài 5: Vai Trò CIA Trong Cuộc Đảo Chính Hụt Năm 1960
Bài 6: Phe Đảo Chính Lỡ Hẹn
Bài 7: Cuộc Đảo Chính Ngày 1.11.1963
Bài 8 end: Ai ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm?

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=EHZ86J5I
02 http://www.megaupload.com/?d=FG7HU9X7
03 http://www.megaupload.com/?d=ZIARPB2F
04 http://www.megaupload.com/?d=ETRRPKAC
05 http://www.megaupload.com/?d=7WFAWYC4
06 http://www.megaupload.com/?d=BAVHFT5J
07 http://www.megaupload.com/?d=WVCB4H11
08end http://www.megaupload.com/?d=YNVKZK7G
Trọn tập 1-8end http://www.megaupload.com/?d=RUQGDJ2Q

LINK MEDIAFIRE:

01 http://www.mediafire.com/?wzyumqdnzmz
02 http://www.mediafire.com/?yjjdeywytnw
03 http://www.mediafire.com/?etgzm3yzdtz
04 http://www.mediafire.com/?nnjf4qmt2fn
05 http://www.mediafire.com/?luwjo1jiewh
06 http://www.mediafire.com/?qtfomtqythm
07 http://www.mediafire.com/?z3emynjyjia
08end http://www.mediafire.com/?gjadjt1jdwy
Trọn tập 1-8end http://www.mediafire.com/?tgylyzqmjtf