Categories
Truyen Dai

Bach Ma Khieu Tay Phong – Kim Dung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Bạch Mã Khiếu Tây Phong – Kim Dung
Bạch Mã Khiếu Tây Phong – nguyên tác của Kim Dung. Huỳnh Ngọc Chiến dịch, do Hướng Dương đọc (12 tập)

** Mời các bạn nghe truyện kiếm hiệp để thay đổi không khí don2.gif

YH biết bà con mê kiếm hiệp… hễ nghe là muốn nghe cho hết, nên rinh trọn bộ links vô… Mại vô lẹ lẹ nhe don2.gif

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=8UPP0QT6
02 http://www.megaupload.com/?d=GRAU636C
03 http://www.megaupload.com/?d=ST7JHES2
04 http://www.megaupload.com/?d=DQF3Y3VO
05 http://www.megaupload.com/?d=H93CK464
06 http://www.megaupload.com/?d=6DSV6IZS
07 http://www.megaupload.com/?d=7K2VF7VK
08 http://www.megaupload.com/?d=WQEW6EXM
09 http://www.megaupload.com/?d=5XZAAYZA
10 http://www.megaupload.com/?d=E2X3YRSI
11 http://www.megaupload.com/?d=OYQTSTQ6
12end http://www.megaupload.com/?d=XU23DC9U

LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.mediafire.com/?jgyy2y3jm0j
02 http://www.mediafire.com/?jzuthfyhw1z
03 http://www.mediafire.com/?dymrzjz3olm
04 http://www.mediafire.com/?3lhwzymjucz
05 http://www.mediafire.com/?mby0nhumgt1
06 http://www.mediafire.com/?mny2g2umed3
07 http://www.mediafire.com/?gnm2jtwgzne
08 http://www.mediafire.com/?zg0z2oxmzzg
09 http://www.mediafire.com/?ymiggnmmyvj
10 http://www.mediafire.com/?2nxnnzmujgy
11 http://www.mediafire.com/?jhtjgzjzbwn
12end http://www.mediafire.com/?yrk22wdqtog