Categories
Truyen Dai

A Chau Huyen Bi – Nguyen Huu Kiet

Mời các bạn nghe truyện Á Châu Huyền Bí của Dr. Blair T. Spalding . Ông ta cũng là tác giả cuốn The Life and Teachings from the East mà Nguyên Phong tựa đề là Hành Trình Về Phương Đông.

Á Châu Huyền Bí
Người dịch : Nguyễn Hữu Kiệt.
Người đọc Tung Sơn.

Chương 1 phần 1

http://www.mediafire.com/?qt46c9phwx4w7bj

Chương 1 phần hai và ba
http://www.mediafire.com/?fhbh4k98n9o5f54

Chương 1 phần 4
http://www.mediafire.com/?z1i8793yvxpo8i6

Chương 2 phần 1 và 2
http://www.mediafire.com/?qmcqyelvu82ofmt

Chương 2 phần 3
http://www.mediafire.com/?2q26tqci5f5sn85